fbpx

Štandard vyhotovenia

Rodinné domy

ZÁKLADY

 • monolitické betónové základové pásy.

ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

 • murované nosné konštrukcie v kombinácii so železobetónovými stĺpmi.

VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

 • železobetónová monolitická doska,
 • monolitické železobetónové schodisko.

OBVODOVÝ PLÁŠŤ

 • tehlové murivo hrúbky 250 mm,
 • zatepleneie fasádnym polystyrénom hrúbky 200 mm,
 • štruktúrovaná ušľachtilá omietka.

STRECHA

 • plochá strecha s fóliovou izoláciou.

VNÚTORNÉ PRIEČKY

 • tehlové priečky rôznych hrúbok.

MEDZIBYTOVÉ DELIACE STENY

 • 2x tehlové murivo hr. 250 mm s vloženou 20 mm akustickou izoláciou.

POVRCHY STIEN

 • vnútorné maľby: – 1x penetrácia,

– 1x náter bielou farbou.

POVRCHY PODLÁH

 • anhydritový poter,
 • v technickej miestnosti dlažba.

KLAMPIARSKE A ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE

 • oplechovanie striech a vonkajšie parapety – lakoplast,
 • vnútorné schodisko – provizórne zábradlie (potrebné z dôvodu kolaudácie) .

 

VCHODOVÉ DVERE DO BYTU

 • hliníkové vchodové dvere (farebná kombinácia antracit/biela).

OKNÁ

 • okná plastové  šesťkomorové s izolačným trojsklom s teplým rámikom (farebná kombinácia antracit/biela),
 • vonkajší parapet lakoplastovaný plech,
 • vnútorný parapet plast,
 • okná otváravo – sklopné, 1 x posuvná zasklená stena s HS portálom a predpríprava na vonkajšie žalúzie.

ELEKTROINŠTALÁCIE

 • príprava pre osadenie samostatného elektromera pre dom v elektromerovom rozvádzači na verejne prístupnom mieste,
 • vývody pre svietidlá bezp. ukončené,
 • vypínače,
 • zásuvky,
 • vývod pre el. sporák a vývod pre digestor,
 • tlačítkové ovládanie vonkajších žalúzií.

INŠTALÁCIE SLABOPRÚD

 • TV a internet riešený prostredníctvom optickej prípojky Antik do každého RD,
 • FTP vnútorný rozvod do každej obytnej miestnosti,
 • zabezpečovací systém predpríprava (vývod v každej obytnej miestnosti).

BLESKOZVOD

 • pasívny bleskozvod.

VYKUROVANIE

 • podlahové teplovodné vykurovanie so zónovou reguláciou (zdroj tepla a teplej vody – elektrický kotol so zásobníkom). Ľahký viacvrstvový komínový systém, konštruovaný pre odvod spalín a prívod spaľovacieho vzduchu z hornej časti komínového telesa

ZDRAVOTECHNIKA

 • rozvody vody a kanalizácie pre kúpeľne, WC a kuchyňu,
 • samostatný vývod pre napojenie práčky,
 • vodomer pre studenú vodu v spoločnej vodomernej šachte,
 • retenčná nádoba dažďových vôd (pre prípadné polievanie trávnika).

VZDUCHOTECHNIKA

 • všetky kúpeľne a WC s núteným vetraním ventilátorom s dobehom.

 

Areál rodinných domov

VSTUP DO RD

 • bezbariérový vstup do každého RD,
 • zámková dlažba,
 • pozemky oplotené pletivom.

KONTAJNERY

 • vyhradené miesto pre kontajnerové nádoby.

SADOVÉ ÚPRAVY

 • vlastný pozemok (zrovnaný terén) pripravený na výsadbu trávnika.

KOMUNIKÁCIE

 • areálové chodníky a komunikácie z betónovej dlažby.

PARKOVACIE MIESTO VONKAJŠIE

 • zámková dlažba.